Månadsarkiv: oktober 2011

Nytt reserverat ord – nullptr

Man kan kanske betrakta det som en mindre korrigering att standarden nu introducerar det reserverade ordet nullptr .  I C++  är 0 tillåtet värde för en null-pekare men ofta används macrot NULL, definierad som 0, för att uttrycka att det gäller

Publicerad i C/C++

Mera om lambda

Som vi såg i exemplet med att beräkna summan kunde vi i lambdauttrycket binda en variabel från den omgivning där lambdat definierades, sum. Detta kallas också för en closure. Det är ju bra, att det har ett fint namn, men kan vi använda det

Publicerad i C/C++

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com