Årliga Arkiv: 2012

Configure java.util.logging programmatically

Sometimes it is useful to configure the java.util.logging programmatically, e.g, in unit test drivers or in a proprietary management interface. However, the default logging settings (see logging.properties in your java installation) will only let INFO level loggings through. The reason is

Publicerad i Uncategorized

JPA/Hibernate @OneToMany collections incompletely populated

Yesterday I tracked down a strange bug in our entity classes, which are based on JPA and are used in an environment with Hibernate as persistence provider. I had some very basic classes that looked something like the following: @Entity

Publicerad i Uncategorized

Hacking Raspberry Pi!

During the weekend a couple of us were at the foss hacker day. It was an open source event where you really could hack on anything related to open source and embedded systems. Between the hacking there was also a

Publicerad i Linux

Lucene, a state-of-the-art search engine

A couple of years ago I worked at a company primarily concerned with information brokering. We developed a system to fetch addresses of companies given a set of selection criterias e.g geographic location, number of employees etc. The system used

Publicerad i Java

JavaFX 2.2 and Maven

JavaFX 2 did get my acceptance when it suddenly without warning became bundled with the JDK. When that happened, I started considering JavaFX to be a real alternative and something to take into consideration when building a RIA application. The

Publicerad i Java, OS X

Skitsystem i solstolen

I somras fördrev jag tiden i solstolen tillsammans med Jonas Söderströms “Jävla Skitsystem!” (http://javlaskitsystem.se/). Det är nyttigt att som utvecklare se en vy av de datasystem vi bygger från användarsidan, här på ett utmärkt vis sammanställt och analyserat av författaren.

Publicerad i Uncategorized

Mer om Subversion och javahl i Eclipse på Mac med svensk locale satt

Om man byggt javahl (Subversion 1.7) med homebrew och försöker merga i eclipse så kan man råka ut för följande meddelande: org.apache.subversion.javahl.ClientException: Invalid argument svn: Kan inte konvertera sträng från ”UTF-8” till systemets kodning: svn: ||||||| .sammanslagning-v?\195?\164nster.r29365 Att köra från

Publicerad i Java, OS X Taggar: , , , ,

Maven och Subversion i Eclipse Juno

För oss som använder subversion ibland så har Sonatatype övergivit sin connector och det ställer till det om man vill köra m2eclipse i kombination med subclipse. Lösningen blir att köra på en fork som en av utvecklarna i Subversionteamet lagt

Publicerad i Java, Linux, OS X Taggar: , , ,

Jigsaw försenat, ”OSGi is the only game in town”

Jaha, Jigsaw är flyttat till Java 9, dvs 2015, med option till ytterligare försening. Jag kommer osökt att tänka på fusionskraft, som under de senaste 30 åren varit lovat 30 år framåt i tiden. Jag behåller dock min generella tro

Publicerad i Java, OSGi

OSGi Logging Refork

EDIT 2015-08-27: Code has moved to https://github.com/dmarell/slf4j-osgi, https://github.com/dmarell/logback-osgi. This article is about two libraries I made available today: slf4j-osgi is a bridge between the logging facade slf4j and the OSGi LogService. logback-osgi is an OSGi logging backend implemented with Logback.

Publicerad i Java, OSGi

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com