Infrastruktur som kod

Docker är nästan magiskt. Hur går det till när Docker startar upp en maskin och ett kommando på den maskinen på bara en bråkdel av en sekund?

Men förr eller senare vänjer man sig även vid magi, och Mikael Sennerholm från Avega och jag gjorde till slut en kurs av det, där vi under en heldag gick igenom bland annat Docker, men även Vagrant och Thoughtworks Go. Träning på olika smaker av Linux följde med på köpet. Mikael höll kursen och jag hjälpte till med labbarna.

Screen Shot 2014-11-24 at 22.47.19

 

Docker är ett sätt att förpacka applikationer och tjänster på Linux med standardiserade recept (Dockerfile). Man kan på ett resurssnålt sätt bygga en “image” tidigt och använda den imagen hela vägen ut i produktion. På så vis blir det vi kör på våra utvecklarmaskiner exakt samma som också körs i produktion. Och det vi testar i testmiljön är också samma som i produktion. Detta adresserar äntligen problemet “Fungerar på min maskin”.

Docker förenklar en hel del för såväl utvecklare som drift, bland annat slipper vi att hantera uppgraderingar eftersom alla deploys sker från scratch enligt receptet.

Labbarna var många och kursdeltagarna fick handgripligen lära sig att förpacka och köra lite blandade maskiner, till exempel Ubuntu med java webbapplikationer och WordPress.

På eftermiddagen tog vi det ett steg till och plockade fram en Go-pipeline byggd med Docker som inte bara bygger applikations-artefakter, utan också hela Docker images, där applikationen så att säga redan blir installerad i sin målmiljö. Thoughworks Go är sedan tidigare i år gratis att använda, precis som Jenkins. Go känns mer ändamålsenligt för att bygga pipelines med än Jenkins som är mer “freestyle”.

Jag ser fram emot när Docker på allvar börjar finna vägar in på driftssidan.

Mikael kommer att visa pipelinen även på DevOps Meetup den 2 december.

IT Consultant at CAG Edge. Cloud and Continuous Delivery specialist, software developer and architect, Node.js, Java.

Publicerad i Cloud Computing, Continuous Delivery, DevOps, Java, LinkedIn, Linux

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com