Hitta IP-adress för aktiv image i VMWare Fusion och sätta DOCKER_HOST

Om man skapat en Docker-maskin baserat på VMWare Fusion på MacOSX och får följande fel när man kör docker-kommandon:

$ docker ps
Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?

behöver man sätta miljövariabeln DOCKER_HOST.

För att ta reda på IP-adressen för VMWare-imagen (OBS, den måste vara startad) och sätta miljövariabeln gör enligt följande:

$ /Applications/VMware\ Fusion.app/Contents/Library/vmrun getGuestIPAddress /Volumes/Data/Docker/DockerUbuntu16.vmwarevm/DockerUbuntu16.vmx
172.16.91.135
$ export DOCKER_HOST=tcp://172.16.91.135:2375

Till kommandot vmrun anger man alltså full path på .vmx-filen i sin wmware-image.

Vilket man kan foga ihop till:

$ export DOCKER_HOST=tcp://$(/Applications/VMware\ Fusion.app/Contents/Library/vmrun getGuestIPAddress /Volumes/Data/Docker/DockerUbuntu16.vmwarevm/DockerUbuntu16.vmx):2375

Vilket man sedan kan stoppa in i lämplig shell-setup (.bashrc, e.dyl). Kom dock ihåg att VMWare-imagen måste vara startad!

IT consultant and Java specialist at CAG Contactor.

Publicerad i DOcker, macOS, VMWare Fusion

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com