Mer om Subversion och javahl i Eclipse på Mac med svensk locale satt

Om man byggt javahl (Subversion 1.7) med homebrew och försöker merga i eclipse så kan man råka ut för följande meddelande:

org.apache.subversion.javahl.ClientException: Invalid argument

svn: Kan inte konvertera sträng från "UTF-8" till systemets kodning:

svn: ||||||| .sammanslagning-v?\195?\164nster.r29365

Att köra från kommandoprompt går bra, så det torde vara kopplingen mellan javahl och subversion som strular.

Det beror på att LC_MESSAGES är satt till svenska, vilket tydligen förvirrar javahl/svn

Lösningen är att sätta LC_MESSAGES till en_US.UTF-8 innan eclipse startas. För att få till det och fortfarande kunna starta eclipse från dockan kan man göra så här:

Skapa en tom textfil vid namn ”eclipse.sh” i din Eclipsekatalog, med t.ex nano.

nano /Applications/eclipse/Eclipse.app/Contents/MacOS/eclipse.sh

Klistra in följande i den nya filen:

#!/bin/sh

export LC_MESSAGES=en_US.UTF-8

logger "`dirname \"$0\"`/eclipse"

exec "`dirname \"$0\"`/eclipse" $@

Gör den exekverbar

chmod +x /Applications/eclipse/Eclipse.app/Contents/MacOS/eclipse.sh
open /Applications/eclipse/Eclipse.app/Contents/Info.plist

Ändra värdet för nyckeln ”Executable file” från eclipse till eclipse.sh.

Uppdatera den cachade kopian i OS X:

/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Support/lsregister -v -f /Applications/eclipse/Eclipse.app

Nu ska du kunna använda svn inifrån eclipse som vanligt, om du lyckats installera subclipse.

Konsult på C.A.G Contactor med specialitet inom Java EE och Linux. Brinner för Open Source och driftar några spelservrar på fritiden.

Publicerad i Java, OS X Taggar: , , , ,

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com