Bygg din egen Superuser till Android

Nu när Superuser finns som öppen källkod på github blir man naturligtvis lite nyfiken på hur svårt det är att bygga den själv. Det visade sig vara ganska enkelt.

Förutsättningarna i mitt fall var att Android SDK var installerat via homebrew. Dessutom kräver kompileringen av su-binären tillgång till Android NDK. Om man inte redan har dem installeras de med:

brew install android
brew install android-ndk

Efter att ha gjort detta startar man Android SDK med kommandot android och ser till att installera åtminstone senaste versionen av APIet och platform-tools:

android-sdk

Sedan behöver man git och ant, men jag tror att de bundlas med OS X XCode-kommandoradsverktyg (som är en förutsättning för att installera homebrew).

Nu kan det vara bra att se till att ANDROID_HOME är satt. Det går att göra lite dynamiskt på det här sättet (lägg till i t.ex. ~/.bash_profile):

export ANDROID_HOME=$(brew --prefix android)

Nu kan man checka ut koden:

mkdir superuser-git
cd superuser-git
git clone git://github.com/koush/Superuser
git clone git://github.com/koush/Widgets
cd Superuser/Superuser/

För att kunna bygga en releaseversion av en app så måste den signeras. Vi kan ju inte använda sig av Koush nyckel, så för att testa så är det bara att skapa en egen.

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias superuser -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Skapa en lokal fil local.properties som ska innehålla följande:


ndk.dir=/usr/local/opt/android-ndk
key.store=/path_to/superuser-git/Superuser/Superuser/my-release-key.keystore
key.alias=superuser

NU ska man kunna bygga (ståendes i Superuser/Superuser-katalogen):
ant release
Den resulterande update.zip hamnar under bin/

Nu är det bara att installera Zip-filen på din enhet och njuta av en egenkompilerad Superuserapp.
adb push bin/update.zip /sdcard/download/superuser-ownbuild.zip

Konsult på C.A.G Contactor med specialitet inom Java EE och Linux. Brinner för Open Source och driftar några spelservrar på fritiden.

Publicerad i Android, OS X

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com