Få tillbaka fungerande menyer i Eclipse på Ubuntu 13.10

I och med Ubuntu 13.10 så slutade menyerna i Eclipse att fungera. Deras Mac-inspirerande menyrad expanderar inte längre, vilket ju gör det lite svårt att jobba..

Workaround är att ändra i din eclipse.desktop-fil och sätta en miljövariabel innan eclipse startas:


sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop

Ändringar i fetstil. Observera mellanslaget innan ordet eclipse.

#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Icon[sv_SE]=/usr/local/eclipse/icon.xpm
Name[sv_SE]=Eclipse
Exec=env UBUNTU_MENUPROXY= eclipse
Comment[sv_SE]=Eclipse
Name=Eclipse
Comment=Eclipse
Icon=/usr/local/eclipse/icon.xpm

Konsult på C.A.G Contactor med specialitet inom Java EE och Linux. Brinner för Open Source och driftar några spelservrar på fritiden.

Publicerad i Java, Linux

Kategorier

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com